Privacy Statement Kim Laurensen Business Support Professionals

Kim Laurensen Business Support Professionals is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 70979006

Kim Laurensen Business Support Professionals (hierna Kim Laurensen) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Kim Laurensen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Lees onderstaand hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens worden verwerkt

Kim Laurensen verwerkt de gegevens die u bij uw informatieaanvraag via het contact formulier aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens

Wanneer u contact heeft met Kim Laurensen. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail, middels het invullen van het contactformulier of als u ons via social media benadert.

Waarvoor verwerken wij gegevens

Kim Laurensen verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
Om te kunnen corresponderen, het product te kunnen leveren, de dienst te kunnen uitvoeren, te kunnen factureren en eventuele maandelijkse kosten automatisch te kunnen incasseren.

Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen op het vakgebied van support professionals. Rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media;

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvraag die u bij ons doet om een aanbod op maat te ontvangen, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Email

Kim Laurensen en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben elk eigen nieuwsbrieven. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken hiervoor een email marketing tool. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht. Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Kim Laurensen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Kim Laurensen te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken.

Kim Laurensen maakt gebruik van functionele- en tracking cookies, alsmede cookies van derden; te weten Google analytics, Facebook, Youtube, Vimeo, Adwords en Linkedin.

Deze worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam, instellingen of koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Delen van gegevens met derden

Kim Laurensen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Share This